NORMATIVA

La normativa vigent per al curs 2021-2022 està pensada per aconseguir un correcte funcionament del centre i una adequada convivència entre alumnat, professorat i altres persones involucrades. Qualsevol dubte que tingueu podeu adreçar-vos a secretaria.

Sobre el pagament de les quotes

 • El pagament de les quotes es farà entre els dies 1 i 5 de cada mes.
 • El pagament podrà realitzar-se per bizum, transferència o en efectiu. Si és per transferència, s’ha de realitzar no més tard del dia 3 i caldrà aportar el corresponent justificant de pagament per correu electrònic a l’adreça de l’escola (info@rockschoolbarcelona.com). En cas de pagar-ho en efectiu, s’haurà d’abonar el primer dia de classe com a molt tard.
 • Si no es realitza el pagament en els períodes establerts, l’alumnat no podrà assistir a classe a partir del termini del pagament, ja que l’assistència del professorat no estarà garantida.
 • Les quotes són iguals cada mes, independentment dels festius o les hores de classe que estiguin contemplades al calendari escolar.

Sobre l’assistència i les classes

 • Es demana puntualitat a l’hora d’assistir a les classes.
 • Els festius determinats al calendari escolar es recuperen.
 • Les classes que l’alumnat no pugui assistir no es recuperaran (a excepció de l’alumnat amb menys de 39 classes durant el total del curs, que recuperarà el número de classes corresponent per arribar a aquesta xifra).
 • Si un alumne/a arriba 20 minuts tard, la classe es dona per perduda i el professorat no te l’obligació de realitzar la classe ni de recuperar-la.
 • En cas d´absència del professor es farà classe amb un professor suplent. En el cas de l´alumnat, la no assistència a les classes només es recuperaria per causes majors i presentant justificant, llevat de si són 4 o més classes d´absència acumulada. En aquest cas, es regularitzarà mitjançant el pagament següent de mes.
 • L’escola es reserva el dret de canvi de professor i/o nivell, d’horari i d’aula per a un millor funcionament del curs i un aprenentatge adequat de l’alumne.
 • L’alumnat online no es regeix pel calendari de festius. Sempre farà 4 classes al mes.

Sobre el material i les aules

 • És obligatori portar l’instrument propi a classe, si és el cas. A excepcions òbvies (classes de piano i bateria).

 • El material de l’escola és per a tothom, per tant mirem de tenir-li cura i respectar-lo. En cas de que aquest quedi indispost per un mal ús, serà l’alumnat el responsable de pagar per la seva reparació o adquisició de material nou.

 • Ajudar a mantenir l’ordre dins de l’aula i respectar i no moure el material d’aquesta es responsabilitat també de l’alumnat

Sobre el comportament i la convivència

 • Està rigorosament prohibit fumar a l’escola.
 • Està prohibit menjar i beure dins de les aules.
 • Ajudar a mantenir les instal·lacions netes i recollies també es responsabilitat de l’alumnat.
 • Es demana un comportament cívic dins de l’escola.
 • No està permès l’accés a les aules a persones alienes a l’activitat docent que s’estigui realitzant.
 • No està permès l’accés a animals per motius de seguretat i higiene.

Sobre els tràmits administratius

 • Els tràmits administratius referents a rebuts i pagaments s´han de comunicar abans del dia 25 del mes en curs per poder ser executats en el mes següent.
 • L´alumne, alumna, pare / mare o tutor / a legal, que desitgi donar-se de baixa hauran de comunicar-ho, bé per escrit a la pròpia escola o per mitjà de correu electrònic, al menys 15 dies abans del mes en què es vol causar baixa . Altrament, aquest mes ha de ser abonat.
 • La no comunicació de la baixa en temps i forma suposarà l´obligació d´abonar la següent mensualitat.
 • En cap cas hi haurà lloc a devolució parcial de l´rebut per deducció, encara que la baixa es sol·liciti a partir del primer dia del mes.
 • En cas de baixa, no es realitzarà la devolució de la matrícula.Descarregar la normativa en pdf

Fem servir cookies pròpies i de tercers per al funcionament d`aquest lloc web i l`anàlisi de les visites dels usuaris. Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Pots veure més informació a la nostra pàgina de politica de cookies.