Classes d`harmonia moderna

Aprèn la teoria musical més avançada

Classes d`harmonia moderna a Barcelona

Podràs aprendre la teoria musical més avançada en les nostres classes d`harmonia moderna. Amb elles aconseguiràs treure més partit als instruments que toquis i augmentaràs la teva capacitat creativa i de composició musical.

Treballaràs un extens temari que inclou totes les combinacions existents d`acords, tríades, quatríades i acords amb tensions i les seves inversions per ampliar els nostres recursos en futures composicions. També s`estudiaran les principals escales: Jònica o major, eòlica o menor, menor harmònica i menor melòdica, i la resta de modes restants.

Rock School Barcelona Harmonia

PLA D’ESTUDIS D’HARMONIA

Els plans d’estudis d’harmonia estan planificats de forma anual, però dividits en mòduls trimestrals formats per un total de dotze sessions cadascun.

Cada curs conté un temari establert que va profunditzant en el camp teòric de la música a mesura que avancen els nivells del pla d’estudis. Amb la matrícula s’inclou un dossier on es recullen i es resumeixen els continguts que es tractaran a les classes.

Amb l’objectiu de que es pugui desenvolupar el programa de l’assignatura per als alumnes matriculats als diferents nivells, per poder accedir als mòduls (a excepció del mòdul 1.1) serà necessari haver cursat prèviament el mòdul anterior o realitzar un petit qüestionari de nivell on es demostri que l’interessat o interessada es capaç d’atendre a les classes i seguir el temari oportú.

Les classes es desenvolupen de forma que els continguts teòrics s’assimilen de forma pràctica, aplicant-los a l’instrument, treballant l’educació auditiva, així com activitats de composició i creació per a que els alumnes puguin utilitzar l’harmonia i el llenguatge musical com el nexe entre els diferents aspectes de la música.

 • Procediment per la matriculació:
 • Es realitzarà als mesos abans del començament del trimestre (al Setembre, Desembre i Març)
 • L’alumnat s’apuntarà als horaris determinats per l’escola, segons el nivell
 • A excepció del nivell 1.1, es farà una petita prova de nivell o entrevista per comprovar si l’alumne/a esta capacitat per realitzar el curs

HARMONIA 1

 • MÒDUL 1.1
 • Notació musical
 • Notes al sistema occidental
 • Figures i compassos
 • Intervals
 • Acords triada
 • Acord de 5
 • Notes reals i estranyes
 • Inversions
 • Enllaç harmònic
 • MÒDUL 1.2
 • Escala major
 • Armadures
 • Cercle de cinquenes
 • Concepte de tonalitat
 • Graus del modo major
 • Acord de setena de dominant
 • Escala pentatònica major
 • Adorns melòdics: floreig
 • MÒDUL 1.3
 • Escala menor
 • Relatius menors i majors
 • Graus del modo menor
 • Modo menor i eòlic
 • Escala menor harmònica
 • Escala pentatònica menor
 • Escala de blues
 • Acords sus2 i sus4
 • Adorns melòdics: notes de pas i apoiatures

HARMONIA 2

 • MÒDUL 2.1
 • Revisió de continguts del mòdul 1
 • Acords de 7ª
 • Graus amb acords de 7ª
 • Formació d’acords de 7ª per superposició
 • Modulacions amb estructures II-V
 • MÒDUL 2.2
 • Escales modals
 • Relació de escales modals amb la major i menor
 • Aplicació dels modes
 • Graus dels ambients modals
 • Acords clau de cada mode
 • MÒDUL 2.3
 • Harmonies no diatòniques
 • Intercanvi modal
 • Dominants secundaries
 • Processos modulants
 • Acords de 9ª
 • Formació d’acords de 9ª per superposició

HARMONIA 3

 • MÒDUL 3.1
 • Revisió dels continguts del mòdul 2
 • Modes de l’escala menor harmònica
 • Estructures harmòniques dels modes de l’harmònica
 • Acords de 11ª
 • Formació d’acords de 11ª per superposició
 • MÒDUL 3.2
 • Modes de l’escala menor melòdica
 • Escala lidia dominant
 • Dominants substitutes
 • Reharmonitzacions amb subV
 • Acords de 13
 • Formació d’acords de 13ª per superposició
 • MÒDUL 3.3
 • Escales Bebop
 • Acords amb altres tensions
 • Escala alterada
 • Escales disminuïdes
 • Escales exòtiques
 • Altres escales

Fem servir cookies pròpies i de tercers per al funcionament d`aquest lloc web i l`anàlisi de les visites dels usuaris. Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Pots veure més informació a la nostra pàgina de politica de cookies.